Functionele Oogzorgeen reportage uit gezondtv Nederland


De functionele oogzorg is een specialisatie binnen de eerstelijnsoogzorg. Deze vorm van oogzorg is erop gericht oplossingen te vinden voor mensen die door een visueel probleem niet goed kunnen functioneren in het dagelijkse leven. Zien moet een automatisch proces zijn dat weinig inspanning kost. Zo kunnen er door een onjuiste oogsamenwerking diverse klachten ontstaan zoals:

  • Leer-, schrijf- en leesproblemen in allerlei vormen
  • Een slechte concentratie
  • Een slechte of verminderde grove en/ of fijne motoriek
  • Een slechte oog-handcoördinatie
  • Het vermijden van leeswerk
  • Hoofdpijn
  • Brandende of jeukende ogen
  • Gedragsproblemen
De oogzorg is in Nederland met nadruk gericht op de gezichtsscherpte en op de gezondheid van de ogen. Minstens zo belangrijk is dat er eveneens onderzoek plaatsvindt hoe het gesteld is met de samenwerking van de ogen (binoculair zien). De meerwaarde van de functionele optometrie is de visie op het verband tussen zien en de algemene gezondheid die invloed uitoefent op het gedrag van het individu. Goede visuele vaardigheden zijn meer dan ooit noodzakelijk om efficiënt veel informatie te kunnen verwerken. Het oplossen van visuele problemen in relatie tot leer- en gedragsproblemen bij kinderen is een taak is voor alle professionele begeleiders in het onderwijs, de gezondheidszorg en de ouders. Communicatie is hierbij vanzelfsprekend en van essentieel belang. Functionele optometrie is geen wondermiddel. Zij kan wel oplossingen aanreiken voor visuele problemen zoals bijvoorbeeld een fixatiedisparatie (FD). Bij deze visuele disfunctie, veroorzaakt door een onjuiste oogsamenwerking, nemen de hersenen de twee inkomende beelden niet correct als een stabiel enkelbeeld waar.Wat doet de functioneel optometrist?

Voorbeelden uit de praktijk:

Vóór de FO-therapie:

voor de fo terapie: het geschrift na de fo terapie: het geschrift
Een functioneel optometrisch onderzoek start met het onderzoek naar de gezondheid van de ogen. Indien er sprake is van een pathologisch probleem dan wordt het kind doorverwezen naar de oogarts. Zijn de ogen gezond dan volgt het meten van de ogen. Bij deze meting wordt de gezichtsscherpte (het vermogen om scherp te zien) en de kwaliteit van de samenwerking van de ogen beoordeeld. Dit noemt men een functioneel optometrisch onderzoek.

de pola-testFixatie disparatie-onderzoek met behulp van de Pola-test. Wanneer de ogen niet goed samenwerken kan dit leiden tot duidelijke klachten als wazig zien en hoofdpijn maar ook een vermindert ruimtelijk (in)zicht of gedragsproblemen.
Met dank aan Olly Satoer Oprichter FO Nederland